Polityka prywatności RODO

Firma Handlowo-Usługowa Paweł Michniewski

ul. Chopina 19

33-100 Tarnów

NIP: 993-034-19-41

REGON: 120131580

Adres do korespondencji:

Prestige-Outlet

ul. Rynek 41

33-200 Dąbrowa Tarnowska

 

I. Definicje

  1. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
  2. ADMINISTRATOR - Firma Handlowo-Usługowa Paweł Michniewski z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Chopina 19.
  3. UMOWA - umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
  4. UMOWA RODO - umowa pomiędzy KLIENTEM a ADMINISTRATOREM do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych KLIENTA jest niezbędne lub w przypadku lub udzielona przez KLIENTA odrębna „Zgoda” np. w celu wysłania KLIENTOWI informacji handlowych tzw. newsletter lub stosowania przez ADMINISTRATORA marketingu bezpośredniego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej jako: "RODO" ) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy, że Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Handlowo-Usługowa Paweł Michniewski z siedzibą w 33-100 Tarnów, ul. Chopina 19 zwany dalej ADMINISTRATOREM.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane przez ADMINISTRATORA w szczególności: w celu podjęcia działań przed zawarciem UMOWY na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania UMOWY, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) - (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu zawarcia UMOWY sprzedaży, na podstawie zainteresowania KLIENTA ofertą ADMINISTRATORA (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb KLIENTA, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o KLIENCIE, analizy finansowej ADMINISTRATORA itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji KLIENTA będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia KLIENTA z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu oferowania KLIENTOWI przez ADMINISTRATORA produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb KLIENTA, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Podstawą prawną przetwarzania danych KLIENTA jest UMOWA RODO pomiędzy KLIENTEM a ADMINISTRATOREM. Podanie danych osobowych w przypadku chęci zawarcia Umowy nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja UMOWY będą niemożliwe.

III. Okres przechowywania danych

Dane osobowe KLIENTA przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania UMOWY będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do: po sprzedażowej obsługi KLIENTA (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenie ewentualnych roszczeń przysługujących ADMINISTRATOROWI wypełnienia obowiązku prawnego ADMINISTRATORA (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych), Dane osobowe KLIENTA przetwarzane na potrzeby marketingu produktów własnych ADMINISTRATORA na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez KLIENTA, którego dane dotyczą. Dane osobowe KLIENTA przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przetwarzane do czas jej odwołania.
 

IV. Podstawy prawne podjęcia działań

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania UMOWY lub do podjęcia działań na żądanie KLIENTA, którego dane dotyczą, przed zawarciem UMOWY, uzasadniony interes ADMINISTRATORA.
 

V. Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
 

VI. Odbiorcy danych

W każdej chwili KLIENTOWI przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych KLIENTA opisanych powyżej. ADMINISTRATOR przestanie przetwarzać dane KLIENTA w tych celach, chyba że ADMINISTRATOR będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych KLIENTA istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów KLIENTA, praw i wolności lub dane KLIENTA będą niezbędne ADMINISTRATOROWI do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W każdej chwili KLIENTOWI przysługujeprawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli KLIENT skorzysta z tego prawa – ADMINISTRATOR zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.
 

VII. Prawa KLIENTÓW, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, KLIENTOWI przysługuje:
a/ prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b/ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c/ prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d/ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e/ prawo do przenoszenia danych;
f/ prawdo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
g/ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec KLIENTA żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację KLIENTA. Profilowanie danych osobowych przez ADMINISTRATORA polega na przetwarzaniu danych KLIENTA (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o KLIENCIE, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 

IX. Administrator Danych Osobowych

Pytania dotyczące ochrony danych u ADMINISTRATORA można w każdej chwili kierować do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych. Jest on dostępny pod adresem sklep@prestige-outlet.com
 

X. Pliki cookies

Sklep internetowy zbiera w sposób automatyczny dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze KLIENTA zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez KLIENTA z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez KLIENTA z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login KLIENTA, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach: utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, wyświetlanie dostosowanych do użytkownika reklam remarketingowych. W każdym wypadku KLIENT może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej KLIENTA. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.